górne tło

Materiały do pobrania

Projekt Twierdza Kraków ma przywrócić świadomości publicznej dziedzictwo forteczne Krakowa. Narzędzia komunikacji z odbiorcami to w szczególności uniwersalny i rozpoznawalny System Identyfikacji Wizualnej (SIW), na który składają się znak graficzny, system ikon i ilustracji oraz materiały promocyjne cyfrowe i drukowane.

System Identyfikacji Wizualnej Twierdzy Kraków bazuje na spójnym zestawie elementów, podkreślającym jej historyczny charakter, kładąc zarazem nacisk na pochwałę wzornictwa i architektury. Identyfikacja została zaprojektowana tak, by mogła zostać użyta w wielu konfiguracjach. Wykorzystane elementy (znak projektu, logotyp miasta Kraków, kolorystyka, czcionka zdjęcia itp.) występują zawsze w opisanym w Systemie Identyfikacji Wizualnej układzie graficznym.

Wszystkie materiały edytowalne oznaczone Systemem Identyfikacji Wizualnej Twierdzy Kraków powinny zostać zatwierdzone przed realizacją przez Gminę Miejską Kraków, realizatora projektu. Działania te wynikają z konieczności sprawdzenia materiałów pod kątem utrzymania spójności projektu.

Aby otrzymać materiały do pobrania na temat Twierdzy Kraków – System Identyfikacji Wizualnej oraz pozostałe pliki multimedialne – należy skontaktować się z realizatorem projektu: twierdzakrakow@um.krakow.pl.